Zarząd Fundacji Każdy Ważny

  • Ewa Kazimierczak – Prezes Fundacji Każdy Ważny
  • Maja Piotrowska – Mazur – Wiceprezes Fundacji Każdy Ważny, coach w duchu Porozumienia Bez Przemocy
  • Agnieszka Skórska – ninja administracji
  • Marta Stasieło – Instruktor Modelu Creighton
ludzie fundacji

Rada Fundacji

  • Andrzej Krawczyk
  • Elżbieta Szymanowska
  • Robert Modzelewski

Ninja Fundacji Każdy Ważny (czyli wolontariat)

Dziękujemy, że jesteście/byliście z nami. Bez Was kochani, to wszystko nie byłoby możliwe. Nie są to puste słowa, bo wystarczy zobaczyć, co już zadziało się w nas samych i jak wiele wspólnie osiągnęliśmy. Jesteście NAJLEPSI!

Nasi nija mają bezpośredni wpływ na działania Fundacji. Jest to zespół wyjątkowych ludzi, którzy bezinteresownie oddają swój czas, umiejętności i pracę na rzecz innych ludzi.

Każdy ma swoją ciekawą historię. Ze względu na swoją aktywność i wartości przyłączył się do Nas. Naszym spoiwem stała się wspólna idea, a za tym poszło wzajemne wsparcie i chęć wspólnego działania.

 

Jeśli chciałbyś aktywnie wspierać nasze działania lub pracować z nami, NAPISZ coś o sobie! Chętnie Cię poznamy.