Relacje z empatią

utworzone przez |

Czym jest Komunikacja empatyczna (porozumienie bez przemocy/NVC)?

Komunikacja empatyczna (porozumienie bez przemocy/NVC) jest bardzo uniwersalnym sposobem porozumiewania się. To postawa oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, byciu widzianym i równej godności. W empatycznej komunikacji zaczynamy od kontaktu z sercem, od intencji, z jaką chcemy wypowiedzieć słowa. NVC to dążenie do świadomości własnych uczuć i potrzeb. Empatia dla uczuć i potrzeb innych ludzi, a także jasne: wyrażanie swoich potrzeb w postaci próśb.

Twórcą Porozumienia Bez Przemocy jest Marshall Rosenberg (1934-2015). Wychowywał się na przedmieściach Detroit. Doświadczenia z dzieciństwa ukierunkowały jego wybór drogi zawodowej. Został psychologiem klinicznym, negocjatorem, mediatorem, nauczycielem. Ze swoją komunikacją empatyczną zawędrował do więzień, a nawet w rejony konfliktów zbrojnych. Był ojcem czwórki dzieci. Wierzył w zmianę społeczną, której sam był częścią.

Marshall Rosenberg scharakteryzował dwa sposoby porozumiewania się, uosabiając je ze zwierzętami: Żyrafą i Szakalem. Oba te zwierzęta żyją w każdym człowieku. Czym one są?

Żyrafa i Szakal

Język żyrafy

Inaczej nazywany językiem serca lub językiem współczującym. Jest to język uczuć i potrzeb. Żyrafa mówi o sobie i o tym co czuje. W czasie rozmowy nastawia się na słuchanie drugiego i bycie przez niego usłyszanym oraz zrozumianym.  Potrafi dotrzeć do swoich i cudzych potrzeb, zarówno tych zaspokojonych, jak i niezaspokojonych. Żyrafa wyraża siebie jasno i szczerze. Jest autentyczna. Mówi „nie”, kiedy myśli „nie”. Mówi „tak”, kiedy myśli „tak”. Odnosi się z szacunkiem i empatią do drugiego człowieka.

Język szakala

Przepełniony jest oceną, krytyką, porównywaniem, analizowaniem.

Szakal w czasie rozmowy posługuje się etykietami, stereotypami, uogólnieniami. Straszy karami lub kusi nagrodami.

Szakal oczekuje, że inni spełnią jego żądania.

Jeśli tak się nie dzieje, powstaje konflikt.

„Musisz”, „powinieneś”, „to twój obowiązek” – to najczęstsze hasła szakala.

Dzięki poszerzaniu swojej świadomości umiemy zdecydować albo zobaczyć co się wydarzyło, że to Żyrafa albo Szakal mówią w nas.

Nie ma w tej filozofii niczego nowego.

Rosenberg odkurzył starą prawdę:

 

podstawową potrzebą człowieka jest przyczynianie się do wzbogacania życia innych.

 

Dzięki temu co spisał Rosenberg zdobywamy umiejętności: mówienia, by słowa miały znaczenie i były nośnikiem tego, co widzimy, słyszymy, co czujemy i czego potrzebujemy; słuchania: by rzeczywiście usłyszeć, to co istotne dla drugiej osoby i ją zrozumieć.

Istotą Porozumienia bez Przemocy jest: nastawienie na obserwację, nazywanie uczuć, uzewnętrznianie potrzeb i poszukiwanie najlepszej strategii, która zaspokoi naszą potrzebę lub potrzebę drugiego człowieka.

Potrzeby są tym, dzięki czemu możemy jasno rozumieć o co chodzi nam lub drugiemu człowiekowi. Wszyscy mamy takie same potrzeby, natomiast zaspokajamy je różnymi strategiami. Małe dzieci nie są w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb i dlatego potrzebują nas – dorosłych. 

Od nas uczą się rozpoznawać uczucia, nazywać je i odkrywać ukryte za nimi potrzeby. Dlatego, by iść z nimi drogą rozwoju i wzbogacania życia, warto opanować te umiejętności, by cierpliwie, spokojnie i współczująco im towarzyszyć.

Marshall Rosenberg o porozumieniu bez przemocy  pisze, że:

 

jest to nasz naturalnie współodczuwający stan, jaki osiągamy, gdy przemoc ustąpiła już z naszego serca.

 

Zapraszamy Cię do odkrywania tego stanu.
Chętnie pokażemy Ci, jak można zbudować komunikację opartą o szacunek, by mieć dobre więzi z małymi i dużymi ludźmi.