Wykład  17.02.2018 w Urzędzie Miasta Olsztyna

Umiejętność wyznaczania granic w dużej mierze zależna jest od tego jak przebiegały nasze pierwsze relacje. Jeśli nasze granice, gdy byliśmy dziećmi, zostały naruszone, to najczęściej jako dorośli nie umiemy ich bronić.

Jeśli nie znamy własnych granic i pozwalamy je łamać… zazwyczaj czynimy to innym. Zatem, aby szanować granice innych, najpierw dobrze poznać własne.

Dlaczego tak trudno stawiać granice?

– Wyznaczanie granic powodować może trudne emocje i jeśli nie zostaliśmy nauczeniu ich przyjmowania i wyrażania, będziemy ich unikać i uważać za złe.

Żadne emocje nie są złe, wszystkie emocje są potrzebne (np. złość, smutek, bezradność, wstyd) – Są informacją dla nas, że być może nasze granice są naruszane, a potrzeby zaniedbane.

– Stawianie granic powoduje konflikty i wytrąca z tzw. „świętego” spokoju. Granice wymagają konfrontacji ze sobą i zapewne trudnymi emocjami naszych bliskich, przyjaciół, czy np. współpracowników.

Z tego powodu często rezygnujemy z siebie. Boimy się agresji, utraty dobrej atmosfery i komfortu… Czy jednak tzw. święty spokój jest w życiu najważniejszy???

Jak wyznaczać granice z empatią, tak by nie ranić drugiego człowieka?

– Dialog. wymaga od nas umiejętnego wyrażania siebie poprzez komunikat „ja”.
Wymaga od nas tego najtrudniejszego…. wysłuchania drugiego człowieka i usłyszenia go.

– Ważnym jest, aby rozumieć i akceptować siebie! Trzeba mieć kontakt z własnymi emocjami, rozumieć je.
Jeśli nie przyjmuję siebie ze swoimi słabościami, trudnymi emocjami, historią…. nie będę umiał przyjąć innego człowieka. Miłość zaczyna się od siebie.

– Miłość wymaga wolności. Jeśli się na coś godzimy róbmy to w wolności, a nie z lęku, interesu, cierpiętnictwa… Wybierajmy mądrze, aby zbliżać się do spełnienia naszych życiowych celów, misji, powołania.

A jednak… są takie sytuacje, gdy empatia jest niewskazana i niemożliwa. Wówczas potrzebne jest zrozumienie choroby/sytuacji i racjonalne działanie, np. alkoholizm, narkomania, przemoc, specyficzne choroby psychiczne (np schizofrenia). Pamiętajmy, że miłość ma być mądra.

„Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą” Jan Paweł II

Wykład wygłosiła Barbara Ślusarczyk (psycholog, psychoterapeuta)

foto : Jarosław Skórski

 

Dodaj komentarz