Nasi Specjaliści

Pracujemy jedynie ze sprawdzonymi osobami!
Maja Mazur

Coach NVC – ukończyła need-based coaching Pernille Plantener (PCC certyfikowanej trenerki NVC), mediator – Studium Mediacji opartej na Porozumieniu bez przemocy, facylitator – kręgi socjokratyczne i NVC, trener Rodzicielstwo Bliskości dla Profesjonalistów – Edycja Trenerska prowadzona przez Agnieszkę Stein i Sylwię Włodarską. 

Majka regularnie prowadzi w fundacji warsztaty dla rodziców, które pomagają zrozumieć siebie i dzieci, uczą komunikacji i dają wsparcie w trudach rodzicielskich. Oprócz tego wspiera indywidualnie dorosłych przez konsultacje rodzicielskie oraz coaching oparty o Porozumienie bez Przemocy. 

Coach to osoba, która pomaga Ci odkryć kompetencje, potencjał, Twoją drogę do celu. Praca coacha oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.

Coach, to nie jest osoba, która da Ci gotowe rozwiązania na Twoje wyzwania i trudności, ale pomoże Ci poszukać odpowiedzi, które są w Tobie, wierząc, że jesteś ekspertką/ekspertem od swojego życia. Jeśli więc nie widzisz się w psychoterapii, a jednocześnie potrzebujesz nowej perspektywy na swoje miejsce oraz sytuacje – zgłoś się na coaching. 

Marta Kelly

Pedagog specjalny, socjoterapeuta, doradca zawodowy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Od 2006 roku prowadzi zajęcia terapeutyczne, rozwojowe, warsztatowe, zarówno grupowe, jak i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przez 18 lat pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olsztynie. Ta praca ukształtowała jej podejście do drugiego człowieka oparte na miłości, dostrzeganiu w każdym indywidualności i wyjątkowości.
Obecnie pracuje w XI Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie jako pedagog specjalny, wspierając uczniów i ich rodziców oraz w Fundacji Każdy Ważny, współprowadząc grupę rozwojową dla nastolatków oraz indywidualne sesje psychoterapii dla dorosłych i młodzieży.

W obszarze moich kompetencji jest wspieranie w:

– stanach depresji,
– stanach lęków i nerwic,
– zachowaniach autodestrukcyjnych (np. próby samobójcze, samookaleczenia),
– niskim poczucie własnej wartości,
– nieradzeniu sobie ze stresem,
– zaburzeniach osobowości.

Agnieszka Zacharewicz​

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim o specjalizacji  psychologia kliniczna oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Prowadzę konsultacje rodzicielskie, psychoterapię dorosłych i młodzieży oraz konsultacje psychologiczne.

W pracy z rodzinami bliskie jej jest podejście rodzicielstwa bliskości oraz porozumienia bez przemocy. 

Od dwunastu lat wspiera młodzież i dorosłych, doświadczających kryzysu psychicznego, wierząc że może on stanowić początek rozwoju i zmiany życiowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu placówkach oświatowych takich jak: szkoły i poradnia psychologiczno – pedagogiczna oraz w domu pomocy społecznej.

Stale podnosi swoje kompetencje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

W pracy psychoterapeutycznej pracuje w nurcie integracyjnym, to znaczy, że łączy rożne podejścia o potwierdzonej naukowo skuteczności, w zależności od potrzeb moich klientów.

Zapraszamy  do relacji opartej na zaufaniu, akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa.  

Ukończone formy doskonalenia zawodowego:

Całościowy kurs psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii – w trakcie realizacji

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – I stopień – Centrum Rozwiązań w Toruniu

Studium psychoterapii i socjoterapii młodzieży – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – I etap

Zaburzenia odżywiania w pracy terapeutycznej – Pracownia Pomocy Psychologicznej Ośrodek Szkoleniowy  w Sopocie

Terapia poznawczo – behawioralna depresji u dzieci i młodzieży (CTPB w Warszawie)

Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży (CTPB w Warszawie)

Szkoła Konsultacji dla psychologów Moduł I, II i III (A.Stein, M. Stańczyk)

Spotkanie trwa 50 min.

Na pierwszą konsultację psychologiczną rodzice przychodzą bez dzieci. 

Karolina Burdyło-Getka

Karolina pracuje z dorosłymi i dziećmi od 4-5 klasy sp. na spotkaniach indywidualnych. Udziela także konsultacji w sprawie młodszych dzieci. Ważna jest dla niej bezpieczna i autentyczna atmosfera i o to bardzo dba podczas spotkań indywidualnych.

 Aktualnie kształci się w podejściach związanych z trzecią falą terapii poznawczo-behawioralnej (uważność, współczucie, terapia akceptacji i zaangażowania). Inspiruje się także terapią systemową, Gestalt i psychodynamiczną.

Wiele, w swej pracy, czerpie z arteterapii, sięgając do twórczości, jako sposobu na wyzwolenie zasobów, które umożliwiają wyrażanie siebie, prowadzenie bardziej świadomego i pełnego życia.

Karolina należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę superwizuje.

Jeszcze w trakcie studiów była wolontariuszką i stażystką w wielu instytucjach, podpatrując doświadczonych specjalistów i różne style pracy. Były to: świetlica dla dzieci uchodźców Polskiej Akcji Humanitarnej, Instytut Matki i Dziecka, ośrodek wczesnej interwencji, ośrodek terapeutyczny przy Uniwersytecie Warszawskim, szpital psychiatryczny Collegium Medicum UJ.

Po studiach pracowała w świetlicy socjoterapeutycznej, warsztatach terapii zajęciowej, przedszkolu integracyjnym, poradni psychologiczno-pedagogicznej, na uczelniach wyższych.

 Najważniejsze punkty jej wykształcenia:

 • Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, specjalność kliniczna dziecka
 • Podyplomowe Studium Arteterapii – Instytut Ericksonowski w Łodzi
 • Szkoła Trenerów Drama Way
 • Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi – Uniqskils
 • Wprowadzenie do uważności – Magda Kasprzyk
 • Kurs Mindfulness – Anna Gubernat
 • Szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej – Poza Schematami: Tour de ACT – dookoła Heksafleksu; ACT na złość. Terapia akceptacji i zaangażowania w pracy z zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży; Terapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży; Zaburzenia depresyjne i CHAD u dzieci i młodzieży.
 • Zastosowanie Modelu ACT do relacji interpersonalnych – Uczę się ACT.

W Fundacji prowadzę konsultacje i wsparcie psychologiczne rodziców, dzieci i młodzieży.

Jak pracuję?

Zwykle na początku umawiam się na 2-3 spotkania z osoba dorosłą (każde po 50 minut), żeby rozpoznać w czym leży trudność, z którą zgłasza się klient i zaplanować możliwe sposoby wsparcia. Jeśli zgłoszenie dotyczy dziecka, po 2-3 spotkaniach z rodzicami czasem zapraszam dziecko na 2-3 spotkania, żeby mieć szansę poznać jego perspektywę i poobserwować jego funkcjonowanie. Może się to odbywać w formie zabawy, rozmowy lub zadań do wykonania. Po spotkaniu z dzieckiem zapraszam rodziców na 1-2 spotkania podsumowujące.

Czasem już po etapie konsultacji udaje się otrzymać wsparcie i zyskać nowa perspektywę, która umożliwia zakończenie spotkań z psychologiem. Czasami w trakcie konsultacji powstaje decyzja lub ujawnia się potrzeba, by wsparcie kontynuować. Wspólnie sprawdzamy, jakie formy wsparcia są wskazane i dostępne. Jeśli leży to w zakresie moich kompetencji, proponuję kontynuację spotkań, jeśli potrzebna jest innego rodzaju pomoc staram się podpowiedzieć, gdzie można jej 

szukać.

Katarzyna Danielewicz
Katarzyna Danielewicz

Jestem psychologiem z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym.
Wykształcenie kierunkowe zdobywałam na Uniwersytecie Gdańskim – specjalizacja psychologia sądowa i patologii społecznych oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu- specjalizacja psychologia kliniczna. Głównym obszarem mojej pracy jest wspieranie oraz terapia dzieci doświadczających różnych form krzywdzenia, a także będących w trudnej sytuacji życiowej.

Pracowałam m.in. w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień, w Domu
Dziennego Pobytu Dziecka „Arka”, Centrum Interwencji Caritas oraz opiniowałam w

sprawach karnych i rodzinnych z udziałem dzieci.

Z ramienia MZPiTU prowadziłam w olsztyńskich przedszkolach autorski program
profilaktyki przemocy seksualnej oraz powołałam Punkt Pomocy Dzieciom Promyk,
świadczący pomoc terapeutyczną dzieciom krzywdzonym. Od 5 lat pracuję w

Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie.

Staram się dbać o rozwój zawodowy i poszerzać wiedzę, którą wykorzystuje w pracy.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Ukończyłam 3 lata czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychoterapii,
 • Dwuletnie Studium Pomocy Seksuologicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Studium Metod Pracy z Dziećmi Wykorzystywanymi Seksualnie ich Opiekunami i Rodzicami prowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę,
 • Roczny program w zakresie pomocy psychologicznej w koncepcji Gestalt
 • różnorodne szkolenia z zakresu seksuologii, traumy dziecięcej, przemocy i uzależnień w rodzinie.
 • Posiadam uprawnienia realizatora Szkoły dla rodziców i wychowawców, bliski jest mi nurt Porozumienia bez Przemocy (NVC).

Swoją pracę poddaję superwizji.

Prywatnie jestem mamą trzech synów, dzięki którym stale się uczę,
doświadczam i odkrywam siebie w różnych aspektach wzajemnych relacji. 

Людмила Ященко
Діти:
Діагностика та корекція емоційних станів
Поведінкові порушення
Страхи, тривожні стани, розлади сну
Порушення прив’язаності
Психологічний закреп
Затримка (запуск) мовлення, розвиток розуміння мовлення
Порушення обробки сенсорних відчуттів (сенсорна інтеграція): діагностика та корекція
Діагностика порушеннь уваги, пам’яті та мислення, корекція
Агресія та аутоагресія
Робота з шоковою травмою у новонароджених (втрата матері, «завмирання» матері під час шокового стану)
Нейропсихологічна діагностика та корекція дітей від 4 до 9 років
Діагностика та корекція розладів аутистичного спектру
Корекційна робота з дітьми з аутизмом, синдромом Дауна, синдромом дефіциту уваги та гіперактивності, затримкою розвитку, затримкою мовлення, ДЦП, олігофренією, іншими нозологіями.
 
Дорослі та підлітки:
 
Кризове консультування
Психологічна допомога при симптомах ПТСР
Низька самооцінка
Кордони
Дитячо-батьківські відносини
Ludmiła Jaszczenko
Obszary pracy z dziećmi:
diagnostyka i korekcja stanów emocjonalnych;
zaburzenia behawioralne;
lęki, niepokój, zaburzenia snu;
zaburzenia więzi;
zaparcia psychiczne;
opóźnienie (rozpoczęcie) rozwoju mowy, rozwój rozumienia mowy;
zaburzenia przetwarzania sensorycznego (integracja sensoryczna): diagnostyka i korekcja;
diagnostyka zaburzeń uwagi, pamięci i myślenia, korekcja;
agresja i autoagresja;
praca z urazem szokowym u noworodków (utrata matki, „otępienie” matki w stanie szoku);
diagnostyka neuropsychologiczna i korekcja dzieci w wieku od 4 do 9 lat;
diagnostyka i korekcja zaburzeń ze spektrum autyzmu;
praca korekcyjna z dziećmi z autyzmem, zespołem Downa, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i z deficytem uwagi, opóźnieniem rozwoju, opóźnieniem mowy, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną, innymi nozologiami.
 
Obszary pracy z dorosłymi:
relacje dziecko-rodzic;
stany zaniepokojenia; 
niska samoocena;
granice;
Уляна Нікітчук -

Психологічне лікування ранніх симптомів ПТСР
індивідуальні консультації для підлітків та дорослих
кризова допомога
психологічна допомога
проведення досліджень у галузях психології

Вільне володіння англійською мовою.

 

Будь Ласка, Заповніть Анкету. Її Завдання — Сприяти Контакту Та Організації Зустрічей.

Uliana Nikitchuk
 • leczenie psychologiczne we wczesnych objawach PTSD
 • konsultacje indywidualne dla młodzieży i dorosłych
 • pomoc kryzysowa
 • pomoc psychologiczna
 • prowadzenie badań naukowych w dziedzinach psychologii


Biegłe posługiwanie się językiem angielskim.

Ewa Kazimierczak

Współprowadzi grupę rozwoju osobistego dla młodzieży #YOLO oraz Miejską Wioskę, czyli poranne spotkania z empatią. Swoje doświadczenia w budowaniu relacji zdobywa wciąż i nieustannie podczas licznych warsztatów, kursów, konferencji, podczas własnej terapii oraz studiów w specjalizacji mediacje rodzinne na Naukach o Rodzinie (obecnie na ostatnim roku). Wiedzę konfrontuje z rodzinną codziennością, gdzie jest żoną oraz mamą 3 dzieci. 

Agnieszka Skórska

Z wykształcenia jestem ekonomistą po MSGiP i przez wiele lat moja praca odpowiadała mojemu wykształceniu.

Jednak od kilku lat nie pracuję zawodowo. Decyzja o rezygnacji z pracy związana była z potrzebami najmłodszej pociechy, która jest wcześniakiem.

Z Fundacją spotkałam się właściwie już na początku jej istnienia. Początkowo jako uczestniczka  różnych warsztatów, potem jako wolontariusz przy niektórych wydarzeniach (konferencje).  Aż nasza współpraca zacieśniła się do tego stopnia, że jestem w zarządzie Fundacji.

Moja praca to szeroko rozumiana administracja. To najczęściej ze mną mają kontakt uczestnicy warsztatów, podczas zapisów. Umowy, tabelki, rozliczenia – to moje pole. 

Prywatnie, dla wytchnienia, relaksu, odpoczynku – szydełkuję, szyję…  Sprawia mi to ogromną radość, a dodatkowo mam niepowtarzalne prezenty dla moich bliskich.

KONFERENCJA

Bądź blisko - to wszystko

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia w naszej witrynie.