Karolina Gaweł

nauczycielka klas 1-3 w Korczakowskiej Szkole Marzeń, trenerka TUS, pracująca w duchu porozumienia bez przemocy.