Katarzyna Danielewicz

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Jestem psychologiem z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym.
Wykształcenie kierunkowe zdobywałam na Uniwersytecie Gdańskim – specjalizacja psychologia sądowa i patologii społecznych oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu- specjalizacja psychologia kliniczna. Głównym obszarem mojej pracy jest wspieranie oraz terapia dzieci doświadczających różnych form krzywdzenia, a także będących w trudnej sytuacji życiowej.

Pracowałam m.in. w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień, w Domu
Dziennego Pobytu Dziecka „Arka”, Centrum Interwencji Caritas oraz opiniowałam w

sprawach karnych i rodzinnych z udziałem dzieci.

Z ramienia MZPiTU prowadziłam w olsztyńskich przedszkolach autorski program
profilaktyki przemocy seksualnej oraz powołałam Punkt Pomocy Dzieciom Promyk,
świadczący pomoc terapeutyczną dzieciom krzywdzonym. Od 5 lat pracuję w

Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie.

Staram się dbać o rozwój zawodowy i poszerzać wiedzę, którą wykorzystuje w pracy.

WYKSZTAŁCENIE:

  • Ukończyłam 3 lata czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychoterapii,
  • Dwuletnie Studium Pomocy Seksuologicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Studium Metod Pracy z Dziećmi Wykorzystywanymi Seksualnie ich Opiekunami i Rodzicami prowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę,
  • Roczny program w zakresie pomocy psychologicznej w koncepcji Gestalt
  • różnorodne szkolenia z zakresu seksuologii, traumy dziecięcej, przemocy i uzależnień w rodzinie.
  • Posiadam uprawnienia realizatora Szkoły dla rodziców i wychowawców, bliski jest mi nurt Porozumienia bez Przemocy (NVC).

Swoją pracę poddaję superwizji.

Prywatnie jestem mamą trzech synów, dzięki którym stale się uczę,
doświadczam i odkrywam siebie w różnych aspektach wzajemnych relacji.

Umów się na wizytę: