Czy pamiętasz ze swojego dzieciństwa wydarzenia, które są niby mało znaczące, ale mocno wryły Ci się w pamięć? Nie wiesz dlaczego tak jest? Z pewnością były dla Ciebie ogromnie ważne i połączone z silnymi emocjami. To, co słyszymy, widzimy, czujemy oraz reakcje naszych bliskich, mogą ciągnąć się za nami w dorosłość i mieć bardzo duży wpływ na relacje z innymi i poczucie własnej wartości.

Na pewno jako rodzic pragniesz, aby Twoje dziecko uwierzyło w siebie i dało sobie radę gdziekolwiek przyjdzie mu żyć. Chcesz, aby poznało siebie i z odwagą podejmowało wyzwania. Chcesz, aby czuło się kochane i rozumiane, a Wasza relacja była pełna zrozumienia.
Jak możesz pomóc dziecku w nazywaniu i wyrażaniu uczuć? Jak nauczyć się stawiać granice? Jak motywować? Jak rozmawiać z dzieckiem? Jak je chwalić i wspierać? Jak pozytywnie dyscyplinować?

Okazuje się, że mądre wychowanie dzieci to wiedza do zdobycia, po którą wystarczy sięgnąć ręką. Jednak przede wszystkim to praca nad sobą. Nie dasz dziecku przecież czegoś, czego sam/sama nie posiadasz.
Poznaj siebie i swoje dziecko. Naucz się jak z nim współpracować. Dołącz do grona ludzi, którzy chcą poprawy i zmiany na lepsze.

Szkoła dla Rodziców i picnic-644278_1920Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami i samym sobą.
Głównym celem warsztatów jest wspieranie Ciebie w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w domu.

Tematyka zajęć dotyczy budowania relacji dorosły – dziecko, a w tym:
o wyrażania oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
o rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć,
o aktywnego, wspierającego słuchania,
o motywowania dziecka do współdziałania,
o modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
o uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
o wspierania procesu usamodzielniania się dziecka,
o budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka,
o konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Czas zajęć:
Zajęcia będą odbywały się w cyklu 10 spotkań jeden raz w tygodniu w godzinach 17:30 – 21:30. Pierwsze zajęcia we wtorek 7 marca 2017 r., kolejne co tydzień we wtorki.

Warsztaty prowadzone będą przez doświadczone trenerki:
Hannę Kryspinę Zawistowicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego i szkolnego z wieloletnim stażem, trener grup warsztatowych, realizator warsztatów Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I, II i III oraz warsztatów „12 kroków ku pełni życia”,
Annę Szok – nauczyciel wychowania przedszkolnego i szkolnego z 3-letnim stażem pracy, realizator warsztatów Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I i II.

Uczestnicy poprzednich szkoleń bardzo chwalą sobie warsztaty prowadzone przez nasze trenerki i polecają je innym:

Uważam, że każdy rodzic (a nawet każdy dorosły) powinien wziąć udział w takich spotkaniach, aby nauczyć się komunikować z innymi ludźmi (zwłaszcza ze swoimi dziećmi) i lepiej poznać samego siebie. Od warsztatów minęło kilka miesięcy i cały czas korzystamy z poznanych metod wychowawczych, co pomaga nam lepiej zrozumieć nasze dzieci i zadbać o ich poprawny rozwój”

Marcin, mąż i ojciec.

 

 

PŁATNOŚCI


Dochód przeznaczony będzie na pokrycie kosztów organizacyjnych, materiałów, wynagrodzenie prowadzących.

Koszt:  300 zł/osoba.

Czyli jest to tylko 30 zł za spotkanie. Spotkań jest 10. Małżeństwa 10% taniej, to znaczy 270 zł/osoba.

Rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny – 10% taniej.

Jeżeli nie możesz opłacić całej sumy jednorazowo, napisz do nas – możliwe są raty.

NAJPIERW wpłcasz bezzwrotną zaliczę – 50 zł, gdy się zapiszesz. Doliczymy ją do całej płatności za warsztat. Jeśli warsztaty się nie odbędą to zwracamy wszystko.
Resztę wpłacić trzeba do 3 marca! (chyba że umówimy się inaczej indywidualnie)

Zapisy do 1 marca na adres: biuro@kazdywazny.pl
Podaj: imię, nazwisko, telefon.

Mamy tylko 12 miejsc!

KONTO DO WPŁAT:

Każdy Ważny
34 1750 0012 0000 0000 3290 1115
tytuł wpłaty: Szkoła dla rodziców

ul. Gębika 3/17
10-691 Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie)

Miejsce spotkań:  Arka, ul. Niepodległości 85, Olsztyn. (Parking jest dostępny przy budynku – wjazd od ul. Kościuszki)

BĄDŹ W ZASIĘGU DZIECKA!

 

 

Poniżej zdjęcia i relacje poprzednich uczestników 🙂

Dodaj komentarz