Gordonki

zajęcia wspomagające rozwój maluchów

To zajęcia, które wspierają i wydobywają z dziecka jego naturalne zasoby oraz potencjał do nauki.  

Ucząc się mówić, maluch najpierw długo… słucha, tego jak mówią inni. Później sam próbuje mówić pierwsze słowa i zdania, a następnie, dopiero po kilku latach, uczy się czytać i pisać… … a teorię języka (gramatykę, składnię) poznaje na samym końcu.

Ucząc się muzyki, dziecko powinno zachować dokładnie taką samą kolejność!

Po co muzyka? Ma nieoceniony, dobroczynny wpływ:

 •  kształtuje pamięć aktywną,
 •  podzielność uwagi,
 •  twórczą wyobraźnię,
 •  kompetencje poznawcze: od spostrzegania, poprzez klasyfikowanie do ocen estetycznych,
 •  rozwija samodzielne myślenie,
 • zaspokaja potrzeby ekspresji,
 •  wpływa na zdolności komunikacyjne

 

A dzięki temu wpływa na:

 • umiejętności językowe,
 • myślenie analityczne i matematyczne,
 • usprawnia pamięć,
 • łączy umysł i serce.

 

 

 • Elias Edwin Gordon, który na podstawie 40 – letniej pracy z dziećmi, stworzył teorię
  uczenia się muzyki (MTL – Theory Music Learning), naukę muzyki porównał do sposobu nauki języka ojczystego przez dziecko.
 • Celem tego rodzaju umuzykalnienia jest, by dziecko potrafiło odnaleźć się
  tonalnie i rytmicznie w muzyce. Dlatego m.in. będę „zanurzać” dzieci w muzyce różnych stylów, śpiewając w różnych skalach piosenki bez słów, po to, by wzbogacić język muzyczny dziecka.
 • Dopiero gdy dziecko jest na etapie imitacji (wg koncepcji Gordona), wówczas jest gotowe do gry na instrumentach.
 • Wiek biologiczny dziecka nie zawsze odpowiada wiekowi muzycznego rozwoju, ale im szybciej zaczniemy świadomie umuzykalniać dziecko, tym większy mamy wpływ, na utrzymanie zdolności muzycznych dziecka na poziomie z jakim przyszło na świat.
 • Mamy duży wpływ na plastyczność naszego mózgu. Zdolności muzyczne nie są dziedziczne – rodzimy się z jakimś potencjałem, który niekształtowany obniża się. Najważniejszych jest pierwszych 18 m-cy życia dziecka, następnie czas do 5 r. ż., a punktem krytycznym jest 9 r. ż., gdzie następuje krystalizacja uzdolnień.

Jeżeli zadajesz sobie pytania:

 • czy warto umuzykalniać dziecko?
 • czy uczyć dziecko, a może sprawiać, żeby samo się uczyło poprzez obserwację, naśladowanie i zabawę?
 • czy muzyka może mieć wpływ na inne dziedziny życia i łatwość nauki w szkole?

..to ta propozycja jest dla was!

Zajęcia muzyczne według teorii E. Gordona („Gordonki”) są także dla osób:

 • otwartych na innowacyjne, lecz sprawdzone teorie nauczania,
 • mających świadomość roli muzyki i jej tworzenia w życiu człowieka,
 • mających świadomość tego, że dziecko się uczy najlepiej przez zabawę,
 • potrafiących wsłuchać się w naturalne potrzeby dziecka.

 

Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia badania zdolności muzycznych testem Audie  (dotyczy dzieci w wieku 3-4 lat ) oraz testem  IMMA E.Gordona (dotyczy dzieci powyżej 6 lat) oraz określenie różnic między zdolnościami, a bieżącymi umiejętnościami dziecka.

Zajęcia są 3 miesięcznym cyklem, który jest optymalnym czasem, by skutecznie wesprzeć rozwój mózgu małego człowieka (tworzenie połączeń neuronalnych) i ujrzeć rozwój jego potencjału.

Spotkania odbywają się cotygodniowo w czwartkowe poranki:

godzina 9:00 – 9:30 – dzieci 0 – 2 lat
10:00 – 10:45 – dzieci 3 – 5 lat

 • 50 zł/spotkanie

ZAPISY NA ZAJĘCIA FORMULARZU NIŻEJ

 

spotkania cotygodniowo

 

kontakt do prowadzącej:

 • Ola Krasowska tel. 518 711 416

ZGŁOSZENIA PRZEZ FORMULARZ

Prowadzący

Zobacz

inne wydarzenia