„Nowy początek”

zajęcia wspierające dzieci idące do zerówki i pierwszej klasy sp

dzieci 5/6 – 7 lat

Nowy początek bywa trudny dla każdego, a szczególnie dla wrażliwych dzieci,

które rozpoczynają naukę w nowym środowisku, nowym miejscu i z obowiązkami. 

Zapraszamy maluchy rozpoczynające naukę w zerówce i pierwszej klasie sp do udziału we wzmacniających spotkaniach tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, by mogły wejść w nowe sytuacje z większą pewnością siebie.

 Co wchodzi w skład zajęć?

 • jedna konsultacja z rodzicem i z dzieckiem kwalifikująca do grupy – 30 minut
 • 5 dni warsztatów,
 • ćwiczenia wspierające poczucie własnej wartości,
 • narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach społecznych i stresujących,
 • konsultacja z rodzicem po zakończeniu treningu – 30 minut.

Czego doświadczą dzieci podczas zajęć?

 • Dowie się jak dbać o swoje emocje i wyrażać je w sposób akceptowany przez społeczeństwo.
 • Wypracuje rozpoznawanie emocji innych ludzi.
 • Dowie się radzić sobie ze złością w sposób bezpieczny dla niego i jego otoczenia.
 • Zrozumie pojęcie „złość”.
 • Dowie się jak stawiać granice oraz przestrzegać granice innych osób.
 • Pozna sposoby reagowania na zaczepki/agresję innych.
 • Zrozumie różnicę między zachowaniami agresywnymi, asertywnymi, uległymi.
 • Nauczy się prosić inne osoby o pomoc w sytuacji kiedy jej potrzebuje.
 • Nauczy się wybierać osoby, które mogłyby udzielić nam pomocy.
 • Pozna i zrozumie pojęcie „współpraca”.

Gdzie będą spotkania?

W Ważnym Miejscu, czyli na ul. Warszawskiej 13/1 w Olsztynie (jest to siedziba Fundacji Każdy Ważny).

KIEDY?

poniedziałek – piątek: 26 – 30 sierpnia
godziny:
I grupa – 16:30 – 17:45
II grupa – 18:00 – 19:15

DLA KOGO?

dzieci idące od września do zerówki lub pierwszej klasy szkoły podstawowej

Finanse:

600 zł/ dziecko
(masz 3 opcje wpłaty na dole: wpisowe, rata lub całość)

W grupie maksymalnie 6 dzieci!

Grupa jest zamknięta, tzn. że w trakcie zajęć nie może nikt dołączyć. Dlatego nawet jeśli przerwiecie zajęcia to nie przewidujemy zwrotu pieniędzy.

Dzieci kwalifikowane są do udziały przez prowadzącą.

OPRÓCZ ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ ZAPISZ DZIECKO W:

FORMULARZU

26 - 30 sierpnia

150,00 600,00 /osoba

KUPUJĘ

Prowadzący

Justyna Skorupa

wsparcie dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin

Certyfikowany przez WAPP Konsultant Psychoterapii Pozytywnej Transkulturowej dla osób w Spektrum Autyzmu (Positive Consultant in Autistic Spectrum), Trener Umiejętności Społecznych (TUS) w koncepcji rozwojowej, pedagog, pedagog Montessori.

Współzałożycielka Augustowskiej Grupy Wsparcia dla Rodziców Osób w Spektrum Autyzmu. Obecnie pracuję w Olsztynie we współpracy z Każdy Ważny, prowadząc konsultacje indywidualne oraz grupy. 

Moje konsultacje skierowane są do:

 • osób w spektrum autyzmu od 5 r.ż ( udzielam wsparcia na indywidualnej ścieżce rozwoju w oparciu o analizę potrzeb);
 • rodziców i rodzin osób w spektrum autyzmu ( m.in. w procesie prediagnostycznym (przygotowanie do przeprowadzenia diagnozy dziecka), postdiagnostycznym (działania po otrzymaniu diagnozy), procesie wychowawczym, w planowaniu ścieżki edukacyjnej z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań itp;
 • nauczycieli i specjalistów w odnajdywaniu nowych ścieżek porozumienia i budowania relacji z uczniami w spektrum autyzmu, w oparciu o analizę przypadku, aktualną wiedzę oraz praktyczne rozwiązania. 

Jeśli konsultacja dotyczy dziecka lub pracy z dzieckiem, wówczas pierwsze spotkanie (90 min.) odbywa się z rodzicem w celu zebrania wywiadu, analizy dokumentacji, określenia potrzeb, wyzwań oraz obszarów do wymagających konsultacji. 

Pracuję:

 • indywidualnie,
 • w diadach,
 • z systemem rodzinnym,
 • prowadząc grupy.

Zobacz

inne wydarzenia