Półkolonie 7 – 10 lat

zajęcia psychoedukacyjne, opieka i zabawa prowadzona przez specjalistów Każdy Ważny

Lubimy dzieci a dzieci lubią nas
Letnie zajęcia w Każdy Ważny to tydzień blisko dzieci, ich emocji i potrzeb. Są to zajęcia opiekuńcze i warsztatowe prowadzone przy udziale specjalistów:
 • pedagogów,
 • psychologa,
 • psychoterapeuty,
 • mediatorów,
 • coacha,
którzy codziennie towarzyszą dzieciom podczas zabaw, zajęć, tworzących się relacji oraz konfliktów, ucząc samodzielności w ich rozwiązywaniu. Specjaliści dają wsparcie emocjonalne i konsultacje indywidualne z dziećmi. Gdy jest trudno nie dajemy kar i staramy się wyjaśniać wszystko między dziećmi na bieżąco, ucząc ich komunikacji oraz empatii. W ramach naszych „półkolonii” w sposób kreatywny uczymy dzieci poruszania się w świecie emocji, psychiki i współdziałania.

Każdy tydzień jest prowadzony w innym temacie przewodnim, przez innych specjalistów/opiekunów.

BLISKIE LATO w KAŻDY WAŻNY to bycie:

Blisko innych (integracja, współpraca, wspólnota), blisko siebie (doświadczanie siebie na poziomie ciała, emocji i umysłu), blisko przyrody (połączenie z naturą), blisko swoich mocy (zasoby, marzenia, wartości), blisko i z wdzięcznością (o zauważaniu i docenianiu).   Każdy dzień Bliskiego Lata ma swój temat przewodni wokół, którego będziemy działać w sposób szczególny danego dnia. Za pomocą:
 • ćwiczeń ruchowych,
 • oddechowych,
 • praktyk uważności,
 • zabaw psychologicznych,
 • działań twórczo-artystycznych.
  Zapraszamy dzieci do doświadczania siebie w różnych wymiarach:
 • relacji z innymi,
 • relacji z samym sobą,
 • relacji z przyrodą.
Programy budujemy w oparciu o połączenie naszych: zasobów, kompetencji, pasji, zainteresowań, umiejętności.   Ramowy plan dnia*:  
 • 7.30-9.00 – schodzenie się dzieci, czas na swobodną zabawę
 • 9.00-11.00- poranny blok zajęć
 • 11.00 – drugie śniadanie
 • 11.30-13.30 – wyjście na podwórko, zabawy w terenie
 • 13.30 – obiad i relaks
 • 14.30-15.30 – blok zajęć popołudniowych
 • 15.30 – 16.00 – zabawa swobodna, rozchodzenie się dzieci

*Ramowy plan zajęć może ulegać zmianom, ponieważ dostosowujemy go do potrzeb poszczególnych dzieci, grupy, pogody.

OPRÓCZ PŁATNOŚCI MUSISZ WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: 

TERMINY: 

 • 1-5 lipca (7-10 lat): ZGŁOSZENIE Prowadzący: Ewa Kazimierczak i Katarzyna Grzędzińska-Taperek
 • 22 – 26 lipca (7-10 lat): ZGŁOSZENIE Prowadzący: Majka Mazur i Karolina Burdalska
 • 29 lipca – 02 sierpnia(11-13 lat): ZGŁOSZENIE Prowadzący: Majka Mazur i Karolina Burdalska

Jeżeli zależy Ci na bezpiecznej, empatycznej zabawie

oraz profesjonalnej opiece – zapraszamy! 

W ramach zajęć letnich otrzymujecie:
 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • wzmocnienie sfery psychicznej i emocjonalnej,
 • codzienne wsparcie specjalistów i możliwość wyciszania się, gdy dziecko jest wrażliwe,
 • poczucie bezpieczeństwa dzieci,
 • tworzenie i uczenie się bycia w relacjach, współpracy i współtworzeniu,
 • ciekawe zajęcia, gry i zabawy,
 • 1 atrakcja do wyboru: park linowy, kino lub escaperoom (pokój zagadek),
 • zajęcia plastyczne/rękodzielnicze,
 • relaksację i ruch na świeżym powietrzu (w pobliskich parkach lub naszym ogródku),
 • dwudaniowy obiad i woda w cenie,
 • możliwość spokojnego jedzenia śniadania u nas (mamy dużą kuchnię, lodówkę i wszystko co potrzebne, więc nie musicie się spieszyć z tym w domu – wystarczy przynieść to, co dziecko lubi),
 • ubezpieczenie.
 

Dzieci do nas chętnie wracają i mówią, że…

„to najlepsze półkolonie na jakich były”.

Płatność:

 • 800 zł/osoba – płatność całej kwoty możesz przelać na konto podane niżej lub przez przelewy24 w sklepie na tej stronie
 • możliwość płatności w dwóch ratach (do zaznaczenia w formularzu zgłoszeniowym)
 • 10 % zniżki dla rodzeństwa
 • płacisz w ratach?
  Pierwszą ratę możesz opłacić w sklepie na dole a drugą na konto Każdy Ważny:
  34 1750 0012 0000 0000 3290 1115
  tytułem: imię, nazwisko dziecka + data turnusu

 

 • 1-5 lipca (7-10 lat) 
 • 22 - 26 lipca (7-10 lat) 
 • 29 lipca - 02 sierpnia (11-13 lat)

200,00 800,00 /osoba

KUPUJĘ

Prowadzący

Majka Mazur

Coach I Mediatorka NVC, Trenerka Rodzicielstwa Bliskości

Od 2016 roku pracuję z młodzieżą, dorosłymi, specjalistami, wspierając ich w rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych, w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań i dokonywaniu zmian osobistych i zawodowych.

Wspieram podczas spotkań indywidualnych, mediacji dla par, czy rozwiązywania konfliktów metodą kręgów socjokratycznych dla większej liczby osób. Prowadzę szkolenia metodą warsztatową, zachęcając uczestników do refleksji nad sobą, posiadanymi zasobami, sposobami optymalnego ich wykorzystania, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. 

W trakcie pracy zachęcam do dzielenia się i czerpania z posiadanych doświadczeń, zmiany perspektywy, eksperymentowania, zadawania sobie niewygodnych, lecz ważnych i kluczowych dla zmian pytań. Posiadam doświadczenie w realizacji programów rozwojowych będących połączeniem pracy warsztatowej i coachingowej i mediacyjnej.

Oferuję wsparcie w postaci m.in. warsztatów i coachingu dla osób odczuwających potrzebę zmiany swoim życiu prywatnym lub zawodowym, nadania im nowego kierunku i/ lub jakości. Prowadzę mediacje rodzinne oparte na porozumieniu bez przemocy.

Ukończyłam need-based coaching (coaching oparty na potrzebach NVC) – Pernille Plantener (PCC certyfikowanej trenerki NVC).  

Swoje kompetencje zdobyłam również podczas:

 • Rodzicielstwo Bliskości dla Profesjonalistów VIII prowadzone przez Agnieszkę Stein i Milenę Pacudę
 • Rodzicielstwo Bliskości dla Profesjonalistów – Edycja Trenerska prowadzone przez Agnieszkę Stein i Sylwię Włodarską
 • Szkolenie Dialog motywujący – prowadzony przez Olgę Mrozowską Akademia Dialogu Motywującego
 • Wprowadzenie do Mediacji, które prowadził Kay Rung – trener empatii i mediator
 • Praktyczne aspekty mediacji – prowadzone przez Dominikę Jasińską – certyfikowaną trenerkę NVC i mediatora
 • Mediowanie konfliktu wewnętrznego prowadzone przez Ewę Orłowską – Certyfikowaną trenerkę NVC i mediatora
 • kręgi socjokratyczne prowadzone przez Magdalenę Sendor
 • wprowadzenie do IFS – Life Architect Michał Pasterski
 • Trening dramy dla coachów – prowadzony przez Aleksandrę Chodasz
 • Ciało i ruch w pracy z emocjami – szkolenie Centrum Terapii tańcem i ruchem prowadzone przez Katarzynę Dańską i Izabelę Guzek 

 

Od dwóch lat jestem ko-trenerem na rodzinnych campach organizowanych przez Pasikonie Marta Sikorska, gdzie czerpię z wiedzy i doświadczenia Agnieszki Stein, Sylwii Włodarskiej, Tomka Sadzewicza i innych wspaniałych ko-trenerów.

Komunikacja empatyczna  i rodzicielstwo bliskości jest tym, czym żyję od 16 lat, a największym polem do doświadczania jest bycie mamą czwórki potomków.

Od 2017 roku współpracuję, a od 2019 roku jako wiceprezes współtworzę Centrum rozwoju i terapii Każdy Ważny.

Obszary w których pracuję to:

 • rozwijanie umiejętności efektywnego rozwiązywania konfliktów zarówno w środowisku domowym i zawodowym
 • poprawa komunikacji w miejscu pracy, w domu, szkole czy przedszkolu
 • zwiększanie poczucia pewności siebie, 
 • asertywność w relacjach z innymi,
 • budowanie odporności psychicznej

Katarzyna Taperek – Grzędzińska

Jestem doradcą zawodowym, dyplomowanym i akredytowanym Coachem ACC
ICF oraz pedagogiem pracującym zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi w
nurcie terapii krótkoterminowej (TSR). Pracy z ludzkimi emocjami uczyłam się od
najlepszych – na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i w stołecznym Centrum
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Na co pomagam ludziom odnaleźć
ich własną wymarzoną drogę rozwoju zawodowego. Wspieram zarówno młodzież stojącą
przed trudnym wyborem szkoły jak i osoby dorosłe mierzące się z wypaleniem
zawodowym i poszukujące pracy marzeń. Doradztwo zawodowe łączę z coachingiem
pomagając w odkrywaniu swoich talentów, mocnych stron i pasji, a także oswajając lęk
przed zmianą. O sobie słyszę, że mam wyjątkowy dar słuchania i z otwartym sercem
umiem podążać za drugim Człowiekiem.

 DORADZTWO ZAWODOWE
– odkrycie swoich mocnych stron i predyspozycji zawodowych
– wybór szkoły średniej/kierunku studiów
– odnalezienie nowej drogi zawodowej
– profesjonalne CV/profil na LinkedIn
– przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 COACHING
Co daje wsparcie:
– określenie celu i wyznaczenie drogi do jego realizacji
– określenie motywatorów do działania
– wzmocnienie poczucia własnej wartości
– wzmocnienie poczucia sprawczości
– odkrycie mocnych stron i talentów
– generowanie różnych opcji rozwiązań i wybór tej najlepszej

 Terapia krótkoterminowa w nurcie Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR)

Co daje wsparcie:

– wyjście z sytuacji trudnej w oparciu o własną wewnętrzną siłę
– budowanie poczucia wartości i sprawczości w działaniu
– wyrobienie nawyku koncentrowaniu się na rozwiązaniach, nie na problemach
– traktowanie porażek jako cennych lekcji, które wskazują właściwy kierunek działań
– skupianie się na zasobach, nie na deficytach
– przekierowanie myślenia z przeszłości na przyszłość, pytanie: CO DALEJ? A nie: DLACZEGO?
– wzmocnienie odporności psychicznej

Karolina Burdalska

Karolina Burdalska – pedagog, profilaktyk pracująca w duchu Rodzicielstwa Bliskości.
Na codzień wspiera młodzież w liceum i prowadzi swój gabinet „Jestem”. Często współpracuje z Każdy Ważny jako współprowadząca zajęcia dla różnych grup.

Ewa Kazimierczak – prezes Każdy Ważny

Założycielka I Prezeska Fundacji Każdy Ważny. Odpowiada Za Komunikację Zewnętrzną, Organizację Zajęć Grupowych Oraz Wsparcia Indywidualnego.

Założycielka, pomysłodawczyni i zarządzająca Fundacją oraz centrum rozwoju i terapii – Każdy Ważny od 2013 roku.

W Każdy Ważny prowadzi, współprowadzi lub współprowadziła:

 • grupę wsparcia i rozwoju osobistego dla młodzieży z dużymi trudnościami #YOLO (okaleczenia, depresje i lęki, próby samobójcze),
 • grupę rodziców dzieci z ADHD, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi oraz zaburzeniami zachowania,
 • grupę dorosłych kobiet z ADHD,
 • Miejską Wioskę, czyli poranne spotkania z empatią otwarte dla wszystkich,
 • grupę rozwoju „Kierunek Optymizm” dla młodzieży 14-17 lat,
 • warsztaty „Mój wewnętrzny ogród” dla kobiet,
 • wykłady psychoedukacyjne dla różnych grup.

Szkolenia, warsztaty: 

 • Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej dla dzieci od 8 -10 lat,
 • Kierunek Optymizm dla młodzieży 14-16 lat,
 • Trener warsztatów dla rodziców dzieci z ADHD i ZA (Ośrodek Psychoterapii Sukces w Warszawie),
 • „Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami oraz tendencjami samobójczymi u dzieci i młodzieży” (warsztaty w terapii poznawczo-behawioralnej, prowadzonej przez ośrodek „Poza schematami” w Warszawie),
 • ukończone studia Nauki o Rodzinie w specjalizacji: mediacje rodzinne (przed obroną mgr),
 • kurs doradcy życia rodzinnego,
 • regularnie uczestniczy w grupie Balinta.

Swoje doświadczenia w budowaniu relacji i wspieraniu, zdobywa podczas warsztatów, kursów, konferencji, własnej terapii oraz studiów. Wiedzę konfrontuje w codziennym życiu.

W Każdy Ważny zajmuję się wieloma  sprawami. Administracją, organizacją, grafiką oraz stronami Każdy Ważny planowaniem wydarzeń, ich realizacją. To ze mną macie zazwyczaj kontakt, gdy dzwonicie i piszecie w sprawie wsparcia lub współpracy.

Bywam także z ludźmi, prowadząc lub współprowadząc niektóre zajęcia grupowe. Najbardziej jednak kocham być z młodzieżą, a szczególnie tą, którą dorośli nazywają „trudną” – ich chyba rozumiem najbardziej, pamiętając swoją historię.

Serdecznie zapraszam do nas.

Zobacz

inne wydarzenia