Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – dzieci

grupy 7 - 10 lat

Jest to forma wsparcia realizowanego w grupie rówieśniczej, przy udziale dwóch certyfikowanych trenerów TUS.

Treningu Umiejętności Społecznych wspiera w różnych wyzwaniach:

 • w problemach kontroli emocji i zachowań;
 • zmiana zachowań niepożądanych na akceptowane w społeczeństwie;
 • trudnościach z koncentracją, pamięcią i uczeniem się, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią;
 • ADHD, ADD, zespołem Aspergera;
 • w trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych;
 • kłopoty i zaburzenia psychosomatyczne i nerwicowe,
 • uczy mówić o emocjach i swoich potrzebach: TUS ma wymiar profilaktyczny.

Podczas warsztatów dzieci uczą się:

 • jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi,
 • jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie,
 • jakich granic nie należy przekraczać,
 • uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała.

Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, ale przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych, umożliwiających przełamanie błędnych schematów i sposobów reagowania.

Korzyści TUS dla dziecka:

 • Dowie się jak dbać o swoje emocje i wyrażać je w sposób akceptowany przez społeczeństwo.
 • Wypracuje rozpoznawanie emocji innych ludzi.
 • Dowie się jak radzić sobie ze złością w sposób bezpieczny dla niego i jego otoczenia.
 • Zrozumie pojęcie „złość”.
 • Dowie się jak stawiać granice oraz przestrzegać granice innych osób.
 • Pozna sposoby reagowania na zaczepki/agresję innych.
 • Zrozumie różnicę między zachowaniami agresywnymi, asertywnymi, uległymi.
 • Nauczy się prosić inne osoby o pomoc w sytuacji kiedy jej potrzebuje.
 • Nauczy się wybierać osoby, które mogłyby udzielić nam pomocy.
 • Zrozumie pojęcie „krytyka”.
 • Wypracuje sposoby reagowania na krytykę ze strony innych.
 • Dowie się w jaki sposób wyrażać komunikat zawierający krytykę.
 • Pozna i zrozumie pojęcie „współpraca”.
 • Zobaczy jak osiągać porozumienie w grupie.
 • Zdobędzie umiejętność komplementowania/chwalenia innych osób.
 • Pozna sposoby reagowania na otrzymane komplementy.
 • Wypracuje „schemat” rozpoczynania rozmowy z rówieśnikiem, jak i z osobą dorosłą.

Daj dziecku narzędzia do rozumienia siebie i świata.

TUS to cykl 12 spotkań, które są co tydzień w czwartek.
Jedno spotkanie trwa 75 min.

NABÓR CIĄGŁY – planowy start 16 marca 2023

Koszt uczestnictwa: 1019 zł/ dziecko, gdy wpłacisz całość za 3 miesięczną terapię.
RATY: Możliwość płatności w 4 ratach po 325 zł – wtedy całość wynosi 1300 zł.

ZGŁOSZENIA PRZEZ FORMULARZ

Prowadzący

Daniel Romańczyk

Psycholog, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym (w trakcie szkolenia), szczęśliwy mąż i ojciec, z zamiłowania podróżnik.
Na co dzień pracuje, jako psycholog policyjny w Olsztynie i przygotowuje się do zawodu psychoterapeuty w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jest certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych oraz kontroli złości. W ramach zajęć, które prowadzi, pokazuje i uczy w jaki sposób radzić sobie z codziennymi wyzwaniami, emocjami, agresją.
„Na sercu” leży mu wizja pomocy młodym ludziom, borykającym się z zaburzeniami lękowo – depresyjnymi, które często wpychają na margines społeczny. Wielokrotnie angażował się i prowadził programy profilaktyczne, warsztaty i szkolenia dla młodzieży w szkołach i ośrodkach młodzieżowych.
Prywatnie mąż Patrycji i ojciec. Pasjonat podróży.

Patrycja Olszewska-Romańczyk

Jest absolwentką profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Cały czas w rozwoju. Obecnie studiuje psychopedagogikę oraz pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą.
Jest trenerem TUS oraz trenerem Kontroli Złości.
Na co dzień pracuje, jako wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gdzie każdego dnia mierzy się z różnymi wyzwaniami i wspiera dzieciaki z trudnościami.
W ludziach fascynuje ją różnorodność i niepowtarzalność.
Prywatnie żona Daniela i mama 2 pociech.
Uwielbia podróże te dalekie i te bliskie. Wolne chwile lubi spędzać przy kawie z dobrą książką.

Zobacz

inne wydarzenia