Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

różne grupy wiekowe w przedziale 7-14 lat

Jest to forma wsparcia realizowanego w grupie rówieśniczej, przy udziale dwóch certyfikowanych trenerów TUS.
Treningu Umiejętności Społecznych wspiera w różnych wyzwaniach:
 • w problemach kontroli emocji i zachowań;
 • zmiana zachowań niepożądanych na akceptowane w społeczeństwie;
 • trudnościach z koncentracją, pamięcią i uczeniem się, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią;
 • ADHD, ADD, zespołem Aspergera;
 • w trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych;
 • kłopoty i zaburzenia psychosomatyczne i nerwicowe,
 • uczy mówić o emocjach i swoich potrzebach: TUS ma wymiar profilaktyczny.
Podczas warsztatów dzieci uczą się:
 • jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi,
 • jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie,
 • jakich granic nie należy przekraczać,
 • uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała.
Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, ale przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych, umożliwiających przełamanie błędnych schematów i sposobów reagowania.
Korzyści TUS dla dziecka:
 • Dowie się jak dbać o swoje emocje i wyrażać je w sposób akceptowany przez społeczeństwo.
 • Wypracuje rozpoznawanie emocji innych ludzi.
 • Dowie się jak radzić sobie ze złością w sposób bezpieczny dla niego i jego otoczenia.
 • Zrozumie pojęcie „złość”.
 • Dowie się jak stawiać granice oraz przestrzegać granice innych osób.
 • Pozna sposoby reagowania na zaczepki/agresję innych.
 • Zrozumie różnicę między zachowaniami agresywnymi, asertywnymi, uległymi.
 • Nauczy się prosić inne osoby o pomoc w sytuacji kiedy jej potrzebuje.
 • Nauczy się wybierać osoby, które mogłyby udzielić nam pomocy.
 • Zrozumie pojęcie „krytyka”.
 • Wypracuje sposoby reagowania na krytykę ze strony innych.
 • Dowie się w jaki sposób wyrażać komunikat zawierający krytykę.
 • Pozna i zrozumie pojęcie „współpraca”.
 • Zobaczy jak osiągać porozumienie w grupie.
 • Zdobędzie umiejętność komplementowania/chwalenia innych osób.
 • Pozna sposoby reagowania na otrzymane komplementy.
 • Wypracuje „schemat” rozpoczynania rozmowy z rówieśnikiem, jak i z osobą dorosłą.
Daj dziecku narzędzia do rozumienia siebie i świata. MUSISZ ZGŁOSIĆ DZIECKO W FORMULARZU

TUS to cykl 12 spotkań, które są co tydzień w czwartek.
Jedno spotkanie trwa 75 min.

Zajęcia są w środy:

I GRUPA: 7 – 9 lat – 16:30

II GRUPA: 10-12 lat – 17:45
III GRUPA: 13-15 lat – 19:00

TRWA NABÓR na wrzesień - grudzień 2023 MUSISZ ZGŁOSIĆ DZIECKO W FORMULARZU

Koszt uczestnictwa: 1100 zł/ dziecko, gdy wpłacisz całość za 3 miesięczną terapię. RATY: Możliwość płatności w 4 ratach po 325 zł - wtedy całość wynosi 1300 zł. Płatność dopiero po zakwalifikowaniu przez specjalistów.  

1100,00 /osoba

KUPUJĘ

8 w magazynie

Prowadzący

Zobacz

inne wydarzenia