Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

różne grupy wiekowe w przedziale 7-14 lat

Jest to forma wsparcia realizowanego w grupie rówieśniczej, przy udziale dwóch certyfikowanych trenerów TUS.
Treningu Umiejętności Społecznych wspiera w różnych wyzwaniach:
 • w problemach kontroli emocji i zachowań;
 • zmiana zachowań niepożądanych na akceptowane w społeczeństwie;
 • trudnościach z koncentracją, pamięcią i uczeniem się, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią;
 • ADHD, ADD, zespołem Aspergera;
 • w trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych;
 • kłopoty i zaburzenia psychosomatyczne i nerwicowe,
 • uczy mówić o emocjach i swoich potrzebach: TUS ma wymiar profilaktyczny.
Podczas warsztatów dzieci uczą się:
 • jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi,
 • jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie,
 • jakich granic nie należy przekraczać,
 • uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała.
Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, ale przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych, umożliwiających przełamanie błędnych schematów i sposobów reagowania.
Korzyści TUS dla dziecka:
 • Dowie się jak dbać o swoje emocje i wyrażać je w sposób akceptowany przez społeczeństwo.
 • Wypracuje rozpoznawanie emocji innych ludzi.
 • Dowie się jak radzić sobie ze złością w sposób bezpieczny dla niego i jego otoczenia.
 • Zrozumie pojęcie „złość”.
 • Dowie się jak stawiać granice oraz przestrzegać granice innych osób.
 • Pozna sposoby reagowania na zaczepki/agresję innych.
 • Zrozumie różnicę między zachowaniami agresywnymi, asertywnymi, uległymi.
 • Nauczy się prosić inne osoby o pomoc w sytuacji kiedy jej potrzebuje.
 • Nauczy się wybierać osoby, które mogłyby udzielić nam pomocy.
 • Zrozumie pojęcie „krytyka”.
 • Wypracuje sposoby reagowania na krytykę ze strony innych.
 • Dowie się w jaki sposób wyrażać komunikat zawierający krytykę.
 • Pozna i zrozumie pojęcie „współpraca”.
 • Zobaczy jak osiągać porozumienie w grupie.
 • Zdobędzie umiejętność komplementowania/chwalenia innych osób.
 • Pozna sposoby reagowania na otrzymane komplementy.
 • Wypracuje „schemat” rozpoczynania rozmowy z rówieśnikiem, jak i z osobą dorosłą.
Daj dziecku narzędzia do rozumienia siebie i świata. MUSISZ ZGŁOSIĆ DZIECKO W FORMULARZU

TUS to cykl 12 spotkań, które są co tydzień w czwartek.
Jedno spotkanie trwa 75 min.

Zajęcia w grupach:

I GRUPA: 5 – 6 lat – prowadząca: Justyna Skorupa

II GRUPA: 7 – 9 lat – środy 16:30 – Prowadzące: Dorota Podgórska-Dutko i Grażyna Kaczorek

III GRUPA: 10-12 lat – środy 17:45Prowadzące: Dorota Podgórska-Dutko i Grażyna Kaczorek

IV GRUPA: 13- 14/15 lat (7 i 8 klasa) – środy 19:00Prowadzące: Dorota Podgórska-Dutko i Grażyna Kaczorek

TRWA NABÓR na wrzesień - grudzień 2024 MUSISZ ZGŁOSIĆ DZIECKO W FORMULARZU

Koszt uczestnictwa: 1100 zł/ dziecko, gdy wpłacisz całość za 3 miesięczną terapię. RATY: Możliwość płatności w 4 ratach po 325 zł - wtedy całość wynosi 1300 zł. Płatność dopiero po zakwalifikowaniu przez specjalistów.  

1100,00 /osoba

KUPUJĘ

8 w magazynie

Prowadzący

Justyna Skorupa

wsparcie dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin

Certyfikowany przez WAPP Konsultant Psychoterapii Pozytywnej Transkulturowej dla osób w Spektrum Autyzmu (Positive Consultant in Autistic Spectrum), Trener Umiejętności Społecznych (TUS) w koncepcji rozwojowej, pedagog, pedagog Montessori.

Współzałożycielka Augustowskiej Grupy Wsparcia dla Rodziców Osób w Spektrum Autyzmu. Obecnie pracuję w Olsztynie we współpracy z Każdy Ważny, prowadząc konsultacje indywidualne oraz grupy. 

Moje konsultacje skierowane są do:

 • osób w spektrum autyzmu od 5 r.ż ( udzielam wsparcia na indywidualnej ścieżce rozwoju w oparciu o analizę potrzeb);
 • rodziców i rodzin osób w spektrum autyzmu ( m.in. w procesie prediagnostycznym (przygotowanie do przeprowadzenia diagnozy dziecka), postdiagnostycznym (działania po otrzymaniu diagnozy), procesie wychowawczym, w planowaniu ścieżki edukacyjnej z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań itp;
 • nauczycieli i specjalistów w odnajdywaniu nowych ścieżek porozumienia i budowania relacji z uczniami w spektrum autyzmu, w oparciu o analizę przypadku, aktualną wiedzę oraz praktyczne rozwiązania. 

Jeśli konsultacja dotyczy dziecka lub pracy z dzieckiem, wówczas pierwsze spotkanie (90 min.) odbywa się z rodzicem w celu zebrania wywiadu, analizy dokumentacji, określenia potrzeb, wyzwań oraz obszarów do wymagających konsultacji. 

Pracuję:

 • indywidualnie,
 • w diadach,
 • z systemem rodzinnym,
 • prowadząc grupy.

Grażyna Kaczorek

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, trener TUS i  psycholog w trakcie kształcenia. Wieloletni wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a obecnie pedagog w szkole.
Prywatnie mama ośmioletniego Stasia, wielbicielka niszowego kina i tańca swobodnego.

Dorota Podgórska-Dutko

trening umiejętności społecznych (TUS)

Jestem pedagogiem z ponad 18-letnim stażem pracy w edukacji, arteterapeutą, socjoterapeutą i trenerem TUS. Uzyskałam certyfikat Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej Transkulturowej  (pod patronatem WAPP). Zamierzam kontynuować naukę w zakresie TPP w akredytowanym ośrodku szkoleniowo-terapeutycznym w Leszczyńskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej.
Prowadzę w Olsztynie gabinet terapeutyczny „Kłębek”, bo wierzę, że wiele spraw w życiu da się rozsupłać i przekształcić.
Dodatkowo jestem trenerem rekomendowanego programu profilaktycznego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” oraz  „Apteczka – Kierunek Optymizm”, jak również programu „Unplugged”.

Ukończyłam kurs Malort i zabawa malarska u Arno Sterna przygotowującego mnie do posługiwania w pracowni Malort, jaką prowadziłam w Olsztynie.
Byłam związana również z Edukacją Domową oraz bliskie są mi tematy związane z neuroróżnorodnością (ADHD, ASD). Intryguje mnie neurobiologia oraz praca z traumą. Patrzę z zaciekawieniem na człowieka. Lubię towarzyszyć dzieciom i dorosłym w ich wewnętrznej wędrówce w poszukiwaniu zdrowia i  harmonii.

Doświadczyłam jak praca w grupie, poprzez doświadczenie swego ciała i głosu, prowadzi do zdrowia fizycznego i emocjonalnego.
Prowadziłam liczne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży min. podczas Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie, we współpracy z Fundacją „Kółko Graniaste” czy Fundacją Nieboskłon podczas „Mistrzów Życia”.
Uspokaja mnie chodzenie śladami zwierząt po łące i lesie, uważne nasłuchiwanie odgłosów przyrody, dotyk mchu, zapach ziemi oraz codzienna modlitwa medytacji chrześcijańskiej. Cenię sobie prostotę dobrego jedzenia i życia.  Porusza mnie wewnętrznie tradycyjna muzyka ludowa, naturalny śpiew i rytm.  Jednocześnie lubię to co piękne:  oryginalną biżuterię, kolorowe ubrania, sztukę i dobry film.

Zobacz

inne wydarzenia