Psychoterapia
dla dorosłych

indywidualna lub grupowa

Budowanie porozumienia i silnej więzi z dzieckiem to często największa troska rodziców.
Nikt nas nie uczył jak być dobrą mamą czy dobrym tatą.
Dlatego, jako świadomy rodzic, możesz rozpocząć proces zmiany.

Wsparcie grupowe dorosłych

Witamy w naszej społeczności! Nasza Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci w Spektrum Autyzmu, działająca w ramach Fundacji Każdy Ważny, to miejsce, gdzie rodzice mogą znaleźć zrozumienie, wsparcie i cenne informacje. Wiemy, jak trudne i jednocześnie wyjątkowe może być wychowywanie dziecka z autyzmem. Dlatego stworzyliśmy tę grupę, aby każdy rodzic mógł poczuć się częścią wspólnoty, która naprawdę rozumie jego codzienne wyzwania.
spotkania dla wszystkich dorosłych

W naszym bezpiecznym i wspierającym środowisku będziemy:

 • Dzielić się swoimi uczuciami.

 • Praktykować aktywne słuchanie i czerpać ze wsparcia innych uczestników.

 • Rozwijać umiejętność empatii poprzez praktykę i dzielenie się doświadczeniami.

Grupa wsparcia dla bliskich osób dotkniętych chorobą psychiczną. Jesteśmy tu, aby stworzyć miejsce pełne zrozumienia, akceptacji i wsparcia dla każdego, kto ma bliską osobę borykającą się z problemami psychicznymi. Chcemy, abyś wiedział, że nie jesteś sam/a ani samotny/a w tym doświadczeniu.
dla osób, które doświadczyły straty kogoś bliskiego
Jeżeli  czujesz się samotna/y  ponieważ straciłaś/łeś bliską osobę,  chcesz podzielić się swoim doświadczeniem utraty bliskich  lub  zadajesz sobie pytania:
 • Czy we „właściwy” sposób przeżywam żałobę?
 • Czy  moja żałoba nie trwa za długo/za krótko?
 • Czy powinnam/powinienem jeszcze być w żałobie?
Przyjdź na to spotkanie.
Grupa wsparcia i rozwoju dla kobiet neuroatypowych z diagnozą ADHD lub podjerzewających, że mogą ją mieć
Masz już diagnozę ADHD, a może podejrzewasz że to jakiś trop i uzasadnienie Twojego funkcjonowania od dzieciństwa. Zapraszamy Cię do naszej grupy wsparcia, rozwoju oraz wylęgarni pomysłów dla kobiet z ADHD. Powymieniajmy się wiedzą, rozwiązaniami dzięki, którym żyje nam się łatwiej, doświadczeniem w tym co jest naszym zasobem i tym z czym nam wyjątkowo trudno.
warsztaty uczące komunikacji w duchu NVC i budowania bezpiecznych więzi w rodzinie
Wsparcie i bardzo konkretne narzędzia do budowania bezpiecznych więzi oraz komunikacji z dziećmi.
czyli idę dalej.
To wielka radość dla nas, że wybierasz się w dalszą drogę rozwoju swych rodzicielskich kompetencji i zasobów. Odwalasz kawał roboty i możesz być sobie wdzięczna/ny!
pełne empatii spotkania dla kobiet, które chcą słuchać i być wysłuchanymi
Zapraszamy Cię do Kręgu Kobiet! Czym jest takie spotkanie?
 • Przede wszystkim jest to czas i miejsce dla Ciebie na zatrzymanie się, empatyczne wsłuchanie w siebie i wysłuchanie innych kobiet.
 • W Kręgu czas upływa i raczej nikt nie patrzy na zegarek. Tu nie ma pośpiechu. Jest historia, która kołem się toczy.
 • Tu czerpiemy od siebie wzajemnie, bo jesteśmy bez masek, w bezpieczeństwie i autentyczności… wychodząc z codziennych ról.

Wsparcie indywidualne dorosłych

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest rozwojem osobistym i formą leczenia, która odbywa się przy empatycznym towarzyszeniu profesjonalnego terapuety.
Celów terapii może być wiele, ale głównymi są: poprawa Twojego dobrostanu psychicznego/emocjonalnego, jakości życia i relacji, które tworzysz oraz większa dojrzałość. Trwała zmiana w myśleniu i samopoczuciu.
Zanim zdecydujesz się na zawiązanie kontraktu z terapeutą odbędziesz 2-3 spotkania, aby sprawdzić, czy chcesz kontynuować dalszą pracę z tą osobą. Wszystko w wolności. Terapia zazwyczaj odbywa się w cotygodniowych 50 min sesjach.
Czas trwania terapii jest kwestią bardzo indywidualną.

KONSULTACJE i PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

to jedna z form wsparcia psychologicznego, która nie jest psychoterapią.
Prowadzone są przez osobę, która ukończyła studia na kierunku psychologia
(psycholog to nie psychoterapeuta, choć można być zarówno psychologiem i psychoterapeutą).

Z konsultacji psychologicznych korzysta się najczęściej, gdy potrzebujesz:

 • porady i ukierunkowania w jakiejś sprawie,
 • wsparcia i interwencji w kryzysie,
 • diagnozy psychologicznej,
 • konsultacji w sprawach wychowawczych.

Psychologowie mogą mieć różne specjalizacje, a u nas możesz umówić się do

KONSULTACJA RODZICIELSKA

 • chcesz sprawdzić, czy nie zawalasz jako rodzic,
 • niepokoi Cię rozwój i emocje Twojego dziecka,
 • nie radzisz sobie z myślami i emocjami,
 • potrzebujesz narzędzi do lepszej komunikacji,
 • jesteś zagubiony/zagubiona i nie wiesz, czy już warto iść do:
  psychologa, psychoterapeuty, a może psychiatry?

Na taką konsultację możesz umówić się z Majką Mazur – mediatorkę i coacha NVC, trenerkę Rodzicielstwa Bliskości, z dużym doświadczeniem wspierania rodziców i dawania im konkretnych narzędzi (nie mylić z gotowymi rozwiązaniami).

Umawianie i płatność: obowiązują zasady jak przy psychoterapii.

COACHING

Coach to osoba, która pomaga Ci odkryć kompetencje, potencjał, Twoją drogę do celu.
Praca coacha oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.

Coach, to nie jest osoba, która da Ci gotowe rozwiązania na Twoje wyzwania i trudności, ale pomoże Ci poszukać odpowiedzi, które są w Tobie, wierząc, że jesteś ekspertką/ekspertem od swojego życia.

Jeśli więc nie widzisz się w psychoterapii, a jednocześnie potrzebujesz nowej perspektywy na swoje miejsce oraz sytuacje – zgłoś się na coaching.

Jak wygląda sesja w praktyce?

Sesja to 50 minutowe spotkanie i rozmowa, podczas której Coach:

 • zada Ci różne pytania,
 • zaproponuje ćwiczenia i efektywne narzędzia,
 • będzie pytał o to co: jest dla Ciebie ważne w danej chwili?

Czyli różnymi sposobami będzie Cię inspirował, byś uświadomił/a sobie i pełniej wykorzystał/a zasoby wewnętrzne.

Sesje mogą odbywać się drogą osobistych spotkań lub są prowadzone przez telefon lub inny komunikator.

Umawianie i płatność: obowiązują zasady jak przy psychoterapii.

MEDIACJE

Mediator to bezstronna osoba, która pomaga przyjrzeć się problemowi z nowej perspektywy.
Troszczy się o to, by każdy miał szansę się wypowiedzieć i być wysłuchanym do końca, a w tym pomagają zasady ustalone z uczestnikami mediacji na ich początku.

Mediator jest dużym wsparciem w przedyskutowaniu różnych aspektów sytuacji i znalezieniu z niej wyjścia, które dla każdego z uczestników będzie akceptowalne.

Do mediatora warto zgłosić się w sytuacjach konfliktów. Jeśli więc doświadczasz:

 • konfliktów w małżeństwie/związku i trudno wam zachować w nich spokój oraz znaleźć rozwiązanie,
 • konfliktów rodzic – dziecko,
 • potrzebujesz wsparcia w szkole (masz np. konflikt z nauczycielem lub ma go Twe dziecko),
 • jesteś: dyrektorem, managerem, prezesem, właścicielem placówki edukacyjnej lub firmy i doświadczacie w niej trudności w porozumieniu się na róznych poziomach,

wtedy warto zgłosić się do MEDIATORA.

Mediator:

 • nie rozstrzyga i nie ocenia,
 • nie doradza stronom,
 • nie podejmuje za nie decyzji,
 • nie rozwiązuje problemu,
 • zobowiązuje się do zachowania całkowitej bezstronności.

Dba natomiast:

 • o procedurę i zasady rozmowy,
 • o wzajemne poszanowanie,
 • odkrycie i uznanie potrzeb każdej ze stron,
 • takie wspieranie tego procesu, by doszło do porozumienia/ugody.

Mediacja jest poufna, a udział w niej – zawsze dobrowolny. 

Każdy uczestnik mediacji może w każdej chwili ją przerwać.
Mediator – też człowiek i kiedy uzna, że nie może zachować bezstronności – ma obowiązek przerwać proces i wesprzeć uczestników w znalezieniu innego specjalisty.

Na koniec mediacji spisuje się ugodę, którą podpisują uczestnicy mediacji.
W przypadku mediatora sądowego (gdy chodzi o warunki separacji lub rozwodu) ugoda jest ważna przed sądem i dzięki niej można zaoszczędzić czas i pieniądze.

Zasady mediacji:

Przed mediacją właściwą są tzw. premediacje z każdą ze stron osobno, by móc określić czego dotyczy spór i dowiedzieć się jak najwięcej o perspektywie każdej osoby. Informacje udzielone na spotkaniach indywidualnych nie są ujawniane drugiej stronie (na każdym etapie mediatora obowiązuje poufność).
Celem tych spotkań jest sprawny przebieg MEDIACJI WŁAŚCIWEJ.

Premediacja: 120 zł/60 min.

Mediacja właściwa: 250 zł – 90 min

Chcesz się zgłosić na mediację?

Mediatorzy:

Otwartość, akceptacja i morze empatii.
Z całego serca polecam działania
Fundacji, bo są one zorientowane
na dobro drugiego człowieka,
bez oceniania i bez wkładania do szufladek
Ania

Zobacz

jak wspieramy młodzież