Psychoterapia
dla dorosłych

indywidualna lub grupowa

Budowanie porozumienia i silnej więzi z dzieckiem to często największa troska rodziców.
Nikt nas nie uczył jak być dobrą mamą czy dobrym tatą.
Dlatego, jako świadomy rodzic, możesz rozpocząć proces zmiany.

Wsparcie grupowe dorosłych

warsztaty uczące komunikacji w duchu NVC i budowania bezpiecznych więzi w rodzinie
Wsparcie i bardzo konkretne narzędzia do budowania bezpiecznych więzi oraz komunikacji z dziećmi.
czyli idę dalej.
To wielka radość dla nas, że wybierasz się w dalszą drogę rozwoju swych rodzicielskich kompetencji i zasobów. Odwalasz kawał roboty i możesz być sobie wdzięczna/ny!
spotkania dla kobiet
Zapraszamy Cię do Kręgu Kobiet! Czym jest takie spotkanie?
 • Przede wszystkim jest to czas i miejsce dla Ciebie na zatrzymanie się, empatyczne wsłuchanie w siebie i wysłuchanie innych kobiet.
 • W Kręgu czas upływa i raczej nikt nie patrzy na zegarek. Tu nie ma pośpiechu. Jest historia, która kołem się toczy.
 • Tu czerpiemy od siebie wzajemnie, bo jesteśmy bez masek, w bezpieczeństwie i autentyczności… wychodząc z codziennych ról.

Wsparcie indywidualne dorosłych

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest rozwojem osobistym i formą leczenia, która odbywa się przy empatycznym towarzyszeniu profesjonalnego terapuety.
Celów terapii może być wiele, ale głównymi są: poprawa Twojego dobrostanu psychicznego/emocjonalnego, jakości życia i relacji, które tworzysz oraz większa dojrzałość. Trwała zmiana w myśleniu i samopoczuciu.
Zanim zdecydujesz się na zawiązanie kontraktu z terapeutą odbędziesz 2-3 spotkania, aby sprawdzić, czy chcesz kontynuować dalszą pracę z tą osobą. Wszystko w wolności. Terapia zazwyczaj odbywa się w cotygodniowych 50 min sesjach.
Czas trwania terapii jest kwestią bardzo indywidualną.

KONSULTACJE i PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

to jedna z form wsparcia psychologicznego, która nie jest psychoterapią.
Prowadzone są przez osobę, która ukończyła studia na kierunku psychologia
(psycholog to nie psychoterapeuta, choć można być zarówno psychologiem i psychoterapeutą).

Z konsultacji psychologicznych korzysta się najczęściej, gdy potrzebujesz:

 • porady i ukierunkowania w jakiejś sprawie,
 • wsparcia i interwencji w kryzysie,
 • diagnozy psychologicznej,
 • konsultacji w sprawach wychowawczych.

Psychologowie mogą mieć różne specjalizacje, a u nas możesz umówić się do

KONSULTACJA RODZICIELSKA

 • chcesz sprawdzić, czy nie zawalasz jako rodzic,
 • niepokoi Cię rozwój i emocje Twojego dziecka,
 • nie radzisz sobie z myślami i emocjami,
 • potrzebujesz narzędzi do lepszej komunikacji,
 • jesteś zagubiony/zagubiona i nie wiesz, czy już warto iść do:
  psychologa, psychoterapeuty, a może psychiatry?

Na taką konsultację możesz umówić się z Majką Mazur – mediatorkę i coacha NVC, trenerkę Rodzicielstwa Bliskości, z dużym doświadczeniem wspierania rodziców i dawania im konkretnych narzędzi (nie mylić z gotowymi rozwiązaniami).

Umawianie i płatność: obowiązują zasady jak przy psychoterapii.

COACHING

Coach to osoba, która pomaga Ci odkryć kompetencje, potencjał, Twoją drogę do celu.
Praca coacha oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.

Coach, to nie jest osoba, która da Ci gotowe rozwiązania na Twoje wyzwania i trudności, ale pomoże Ci poszukać odpowiedzi, które są w Tobie, wierząc, że jesteś ekspertką/ekspertem od swojego życia.

Jeśli więc nie widzisz się w psychoterapii, a jednocześnie potrzebujesz nowej perspektywy na swoje miejsce oraz sytuacje – zgłoś się na coaching.

Jak wygląda sesja w praktyce?

Sesja to 50 minutowe spotkanie i rozmowa, podczas której Coach:

 • zada Ci różne pytania,
 • zaproponuje ćwiczenia i efektywne narzędzia,
 • będzie pytał o to co: jest dla Ciebie ważne w danej chwili?

Czyli różnymi sposobami będzie Cię inspirował, byś uświadomił/a sobie i pełniej wykorzystał/a zasoby wewnętrzne.

Sesje mogą odbywać się drogą osobistych spotkań lub są prowadzone przez telefon lub inny komunikator.

Umawianie i płatność: obowiązują zasady jak przy psychoterapii.

MEDIACJE

Mediator to bezstronna osoba, która pomaga przyjrzeć się problemowi z nowej perspektywy.
Troszczy się o to, by każdy miał szansę się wypowiedzieć i być wysłuchanym do końca, a w tym pomagają zasady ustalone z uczestnikami mediacji na ich początku.

Mediator jest dużym wsparciem w przedyskutowaniu różnych aspektów sytuacji i znalezieniu z niej wyjścia, które dla każdego z uczestników będzie akceptowalne.

Do mediatora warto zgłosić się w sytuacjach konfliktów. Jeśli więc doświadczasz:

 • konfliktów w małżeństwie/związku i trudno wam zachować w nich spokój oraz znaleźć rozwiązanie,
 • konfliktów rodzic – dziecko,
 • potrzebujesz wsparcia w szkole (masz np. konflikt z nauczycielem lub ma go Twe dziecko),
 • jesteś: dyrektorem, managerem, prezesem, właścicielem placówki edukacyjnej lub firmy i doświadczacie w niej trudności w porozumieniu się na róznych poziomach,

wtedy warto zgłosić się do MEDIATORA.

Mediator:

 • nie rozstrzyga i nie ocenia,
 • nie doradza stronom,
 • nie podejmuje za nie decyzji,
 • nie rozwiązuje problemu,
 • zobowiązuje się do zachowania całkowitej bezstronności.

Dba natomiast:

 • o procedurę i zasady rozmowy,
 • o wzajemne poszanowanie,
 • odkrycie i uznanie potrzeb każdej ze stron,
 • takie wspieranie tego procesu, by doszło do porozumienia/ugody.

Mediacja jest poufna, a udział w niej – zawsze dobrowolny. 

Każdy uczestnik mediacji może w każdej chwili ją przerwać.
Mediator – też człowiek i kiedy uzna, że nie może zachować bezstronności – ma obowiązek przerwać proces i wesprzeć uczestników w znalezieniu innego specjalisty.

Na koniec mediacji spisuje się ugodę, którą podpisują uczestnicy mediacji.
W przypadku mediatora sądowego (gdy chodzi o warunki separacji lub rozwodu) ugoda jest ważna przed sądem i dzięki niej można zaoszczędzić czas i pieniądze.

Zasady mediacji:

Przed mediacją właściwą są tzw. premediacje z każdą ze stron osobno, by móc określić czego dotyczy spór i dowiedzieć się jak najwięcej o perspektywie każdej osoby. Informacje udzielone na spotkaniach indywidualnych nie są ujawniane drugiej stronie (na każdym etapie mediatora obowiązuje poufność).
Celem tych spotkań jest sprawny przebieg MEDIACJI WŁAŚCIWEJ.

Premediacja: 120 zł/60 min.

Mediacja właściwa: 250 zł – 90 min

Chcesz się zgłosić na mediację?

Mediatorzy:

Otwartość, akceptacja i morze empatii.
Z całego serca polecam działania
Fundacji, bo są one zorientowane
na dobro drugiego człowieka,
bez oceniania i bez wkładania do szufladek
Ania

Zobacz

jak wspieramy młodzież