Psychoterapia
dla dzieci

indywidualna lub grupowa

Często słyszymy od rodziców słowa „Moje dziecko jest dla mnie najważniejsze”. Dlatego warto być uważnym i zwrócić się
po profesjonalną pomoc wtedy, kiedy dziecko doświadcza trudności w relacjach zarówno z rówieśnikami jak i dorosłymi.

Wsparcie grupowe

dla dzieci

zajęcia wspierające dzieci idące do zerówki i pierwszej klasy sp

Nowy początek bywa trudny dla każdego, a szczególnie dla wrażliwych dzieci,

które rozpoczynają naukę w nowym środowisku, nowym miejscu i z obowiązkami. 

Zapraszamy maluchy rozpoczynające naukę w zerówce i pierwszej klasie sp do udziału we wzmacniających spotkaniach tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, by mogły wejść w nowe sytuacje z większą pewnością siebie.

zajęcia wspierające rozwój psychiczny, emocjonalny i społeczny wczesnych nastolatków
Odporność psychiczną można modyfikować poprzez:
 • doświadczanie,
 • pozytywne wzorce zachowań i nawyki,
 • bezpieczne relacje i wspólnotę.
Przez wspólnie spędzany czas, konkretne narzędzia, zabawy, gry, interakcje będziemy uplastyczniać odporność. Tak ważną dla każdego człowieka, a w wieku nastoletnim szczególnie, bo tu następuje wiele zmian, tak z zewnątrz jak i wewnątrz ludzi.
zajęcia psychoedukacyjne, opieka i zabawa prowadzona przez specjalistów Każdy Ważny
Letnie zajęcia w Każdy Ważny to tydzień blisko dzieci, ich emocji i potrzeb. Są to zajęcia opiekuńcze i warsztatowe prowadzone przy udziale specjalistów:
 • pedagogów,
 • psychologa,
 • psychoterapeuty,
 • mediatorów,
 • coacha,
którzy codziennie towarzyszą dzieciom podczas zabaw, zajęć, tworzących się relacji oraz konfliktów, ucząc samodzielności w ich rozwiązywaniu.
grupy 7 – 10 lat
Rodzicu, zapraszamy Twoje dziecko jeśli:
 • wiesz, że ma problem z kontrolą emocji i zachowań;
 • ma trudności w odróżnianiu zachowań niepożądanych i akceptowanych w społeczeństwie;
 • ma problemy z koncentracją, pamięcią i uczeniem się, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią;
 • ma ADHD, ADD, Zespół Aspergera;
 • ma trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych;
 • wiesz, że ma kłopoty i zaburzenia psychosomatyczne i nerwicowe,
 • nie umie mówić o emocjach i swoich potrzebach

Wsparcie indywidualne

dla dzieci

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest rozwojem osobistym i formą leczenia, która odbywa się przy empatycznym towarzyszeniu profesjonalnego terapuety.
Celów terapii może być wiele, ale głównymi są: poprawa Twojego dobrostanu psychicznego/emocjonalnego, jakości życia i relacji, które tworzysz oraz większa dojrzałość. Trwała zmiana w myśleniu i samopoczuciu.
Zanim zdecydujesz się na zawiązanie kontraktu z terapeutą odbędziesz 2-3 spotkania, aby sprawdzić, czy chcesz kontynuować dalszą pracę z tą osobą. Wszystko w wolności. Terapia zazwyczaj odbywa się w cotygodniowych 50 min sesjach.
Czas trwania terapii jest kwestią bardzo indywidualną.

KONSULTACJE i PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

to jedna z form wsparcia psychologicznego, która nie jest psychoterapią.
Prowadzone są przez osobę, która ukończyła studia na kierunku psychologia
(psycholog to nie psychoterapeuta, choć można być zarówno psychologiem i psychoterapeutą).

Z konsultacji psychologicznych korzysta się najczęściej, gdy potrzebujesz:

 • porady i ukierunkowania w jakiejś sprawie,
 • wsparcia i interwencji w kryzysie,
 • diagnozy psychologicznej,
 • konsultacji w sprawach wychowawczych.

Psychologowie mogą mieć różne specjalizacje, a u nas możesz umówić się do

zajęcia wspierające dzieci idące do zerówki i pierwszej klasy sp

Nowy początek bywa trudny dla każdego, a szczególnie dla wrażliwych dzieci,

które rozpoczynają naukę w nowym środowisku, nowym miejscu i z obowiązkami. 

Zapraszamy maluchy rozpoczynające naukę w zerówce i pierwszej klasie sp do udziału we wzmacniających spotkaniach tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, by mogły wejść w nowe sytuacje z większą pewnością siebie.

Otwartość, akceptacja i morze empatii.
Z całego serca polecam działania
Fundacji, bo są one zorientowane
na dobro drugiego człowieka,
bez oceniania i bez wkładania do szufladek
Ania

Zobacz

jak realizujemy wsparcie dla dorosłych i rodziców: