Zmiana zaczyna się w Tobie – wierzysz w to?

Mózg ewaluuje miliony lat. Nie zmienia się jedno. Jego nastawienie na przetrwanie. Bardzo szybko wyłapuje to, co jest zagrożeniem, byś szybko zareagował. 

Mózg nie widzi różnicy pomiędzy ucieczką przed tygrysem, trudną sytuacją w pracy lub kłótnią z dzieckiem, mężem czy między dziećmi. I choć tych sytuacji, kiedy atakuje Cię tygrys raczej nie doświadczysz, to każdego dnia przeżywasz wiele sytuacji stresowych. Czasem stresu małego, czasem średniego. Niestety pomiędzy jednym stresem a drugim masz mało czasu na regenerację i powrót do równowagi.

 

Głównym celem i kierunkiem rozwoju układu nerwowego jest przetrwanie

To dlatego tak szybko i gwałtownie potrafisz zareagować, kiedy dzieje się coś, co uruchomi mechanizm przetrwania. Czasem są to słowa, czasem gesty, czasem wydarzenia, których jesteś świadkiem lub w których uczestniczysz. I dlatego pamiętasz dłużej te nieprzyjemne chwile niż przyjemne doświadczenia.

Rick Hanson – twórca praktyki Pozytywnej Neuroplastyczności mówi, że

Mózg jest jak rzep na negatywy i teflon na pozytywy.

Z pomocą kształtowaniu się Mózgu nastawionego na Tak przychodzi  neuroplastyczość, dzięki której możesz zmieniać i tworzyć nowe ścieżki połączeń neuronalnych. Mapy korowe czyli reprezentacje świata w mózgu nie tylko powstają w wyniku doświadczenia, ale podlegają ciągłemu przeorganizowaniu w związku z doświadczeniem.

 

Po co Ci ta wiedza?

Ta wiedza pozwoli Ci kształtować twój mózg, by widział coraz więcej pięknych zdarzeń i składował wspomnienia przyjemnych doświadczeń w większym stopniu niż robi to aktualnie.

Pozytywne obwody neuronalne możesz kształtować, sam praktykując rekomendowaną przez Hansona technikę.

Kiedy wydarzy się coś, dzięki czemu czujesz zadowolenie, radość, satysfakcję, spokój:

Ta praktyka pomoże Ci zmieniać reaktywność emocjonalną byś był bardziej odporny na stres, odważniejszy i coraz lepiej zarządzał swoimi emocjami.

Dzięki temu możesz:

To, co pomoże Ci połączyć się z poczuciem sprawczości, odpowiedzialnością, a tym samym brakiem poczucia winy jest zrozumienie, że mózg każdego dnia wzmacnia te obwody w swojej strukturze, które zasilasz swoją uwagą i mentalną aktywnością.

 

Plastyczność mózgu jest faktem. Dla zdrowia i rozwoju istotne jest, by rozpadały się połączenia skojarzone z niechcianymi nawykami, natomiast wzmacniały te, które pozwolą na ugruntowanie nowej wiedzy, umiejętności lub te odpowiedzialne za korzystne odruchy czy też pożądane nawyki. Tak jak kropla drąży skałę – najprostszą drogą do osiągnięcia tego celu jest ćwiczyć.

Sam możesz sprawić, by Twój rzep przyczepiał coraz więcej dobrych zdarzeń, słów, reakcji. Tak zaczyna się zmiana. 

 

Wchodzisz w to?