Patrycja Olszewska-Romańczyk

Jest absolwentką profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Cały czas w rozwoju. Obecnie studiuje psychopedagogikę oraz pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą.
Jest trenerem TUS oraz trenerem Kontroli Złości.
Na co dzień pracuje, jako wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gdzie każdego dnia mierzy się z różnymi wyzwaniami i wspiera dzieciaki z trudnościami.
W ludziach fascynuje ją różnorodność i niepowtarzalność.
Prywatnie żona Daniela i mama 2 pociech.
Uwielbia podróże te dalekie i te bliskie. Wolne chwile lubi spędzać przy kawie z dobrą książką.