W stronę potencjału

warsztaty job-coachingowe dla uczniów klas VIII

Aktywne spotkanie dla młodzieży stojącej przed wyborem szkoły średniej.
CELE ZAJĘĆ:
 • poznanie swoich mocnych stron,
 • określenie wartości i celów zawodowych,
 • określenie predyspozycji zawodowych,
 • lepsze poznanie siebie i dotarcie do własnych marzeń,
 • poznanie struktury systemu edukacji,
 • określenie własnych kryteriów wyboru szkoły,
 • wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie.
Job-coaching, czym jest? To nowoczesna forma doradztwa zawodowego, która łączy w sobie wiedzę w zakresie doradztwa zawodowego z umiejętnościami i postawą coacha. Uczniowie poznają swoje mocne strony i talenty, sięgają do własnych marzeń i uczą się jak przekuć je na konkretne cele. Rolą job-coacha nie jest podsuwanie gotowych rozwiązań, a raczej dzielenie się wiedzą o rynku pracy, inicjowanie, motywowanie oraz pokazywanie jak najlepiej szukać właściwego dla siebie miejsca w zawodowym świecie. .
Job-coaching ma swoje źródła w Holandii i jest szeroko wykorzystywana na rynku pracy w wielu państwach Europy Zachodniej, w tym w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Danii, a także w Stanach Zjednoczonych.  

Co będziemy robić?

Podczas warsztatów:
 1. Analiza Zasobów Osobistych: Poznamy swoje umiejętności, zainteresowania i cele.
 2. Omówienie Ścieżek Edukacyjnych: Przedstawimy różne rodzaje szkół średnich i możliwe dalsze ścieżki edukacyjne.
 3. Twój ranking: stworzysz swój własny ranking tego co dla Ciebie ważne i na tej podstawie wytypujesz te szkoły, do których warto złożyć podanie.
 4. Sesja Pytań i Odpowiedzi: Będziecie mieli okazję zadać pytania i uzyskać porady od ekspertów z dziedziny edukacji i zawodów.

CZAS TRWANIA:

2 spotkania po 3 godziny

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW: 12 osób

Harmonogram rekrutacji do szkół w woj. warmińsko-mazurskim poniżej:  

Start grupy w maju po egzaminach! 20 i 23 maja 16:30 - 19:30

( jeśli będzie grupa min. 10 os)

210,00 /osoba

KUPUJĘ

8 w magazynie

Prowadzący

Katarzyna Taperek – Grzędzińska

Jestem doradcą zawodowym, dyplomowanym i akredytowanym Coachem ACC
ICF oraz pedagogiem pracującym zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi w
nurcie terapii krótkoterminowej (TSR). Pracy z ludzkimi emocjami uczyłam się od
najlepszych – na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i w stołecznym Centrum
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Na co pomagam ludziom odnaleźć
ich własną wymarzoną drogę rozwoju zawodowego. Wspieram zarówno młodzież stojącą
przed trudnym wyborem szkoły jak i osoby dorosłe mierzące się z wypaleniem
zawodowym i poszukujące pracy marzeń. Doradztwo zawodowe łączę z coachingiem
pomagając w odkrywaniu swoich talentów, mocnych stron i pasji, a także oswajając lęk
przed zmianą. O sobie słyszę, że mam wyjątkowy dar słuchania i z otwartym sercem
umiem podążać za drugim Człowiekiem.

 DORADZTWO ZAWODOWE
– odkrycie swoich mocnych stron i predyspozycji zawodowych
– wybór szkoły średniej/kierunku studiów
– odnalezienie nowej drogi zawodowej
– profesjonalne CV/profil na LinkedIn
– przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 COACHING
Co daje wsparcie:
– określenie celu i wyznaczenie drogi do jego realizacji
– określenie motywatorów do działania
– wzmocnienie poczucia własnej wartości
– wzmocnienie poczucia sprawczości
– odkrycie mocnych stron i talentów
– generowanie różnych opcji rozwiązań i wybór tej najlepszej

 Terapia krótkoterminowa w nurcie Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR)

Co daje wsparcie:

– wyjście z sytuacji trudnej w oparciu o własną wewnętrzną siłę
– budowanie poczucia wartości i sprawczości w działaniu
– wyrobienie nawyku koncentrowaniu się na rozwiązaniach, nie na problemach
– traktowanie porażek jako cennych lekcji, które wskazują właściwy kierunek działań
– skupianie się na zasobach, nie na deficytach
– przekierowanie myślenia z przeszłości na przyszłość, pytanie: CO DALEJ? A nie: DLACZEGO?
– wzmocnienie odporności psychicznej

Zobacz

inne wydarzenia